Via Cerro Management Services kan Richard van den Heuvel uw onderneming ondersteunen op het gebied van management, sales, finance en operations. Hij kan (tijdelijk) leiding geven aan uw onderneming of een deel ervan, met als doel het optimaliseren van resultaat. Ook kan hij een specifiek (advies)project voor u uitvoeren.
+   financiële rendement optimaliseren
+   gezamenlijk opstellen van een plan
+   commerciële team versterken
+   leiding geven aan een project
+   interim management (bij onstentenis en belet)
+   bedrijfskundige advisering

"In dit soort gevallen staat één ding centraal: het behouden van de goede familiebanden"

Het waarborgen van continuïteit

Richard van den Heuvel is met zijn bedrijfskundige en ondernemende achtergrond uitermate geschikt voor tijdelijke (statutaire) waarneming bij ontstentenis en belet.

Richard biedt zowel ondernemersskills als vaardigheden met de strikt juridische en bedrijfseconomische kant van een onderneming in tijdelijk veranderd vaarwater. Hij kan optreden als onafhankelijke derde bij (familie)overdracht, bij overlijden van de ondernemer of in conflictsituaties.

Veelvuldig adviseert hij ondernemers bij het formeel regelen van overdracht - wat is de status van mijn bedrijf als ik per direct niet meer in staat ben, bijvoorbeeld door ziekte, de zaak te runnen? Het belangrijkste is het waarborgen van continuïteit, en daarmee het waarborgen van een onderneming en het daarin opgebouwde vermogen.
Cerro werkt tevens nadrukkelijk aan de groei van ondernemers. Dit doen wij in de vorm van business coaching en begeleiding. Wij werken, samen met u, gestructureerd aan uw ontwikkeling. Vanzelfsprekend rekenen we alle plannen en scenario's graag met u door op financiële haalbaarheid.

We kunnen u helpen bij vragen als:
+  waar wilt u volgend jaar staan, of over 5 of 10 jaar?
+  welke persoonlijke strategie wilt u volgen?
+  welke ambities wilt u waarmaken?
+  hoe haalt u het volle potentieel uit uw onderneming?

"Ondernemers zouden meer aan hun bedrijf moeten werken dan in hun bedrijf"

  • Contact

  • Cerro Management Services B.V.
  • Julianalaan 63
  • 2051 JM Overveen
  • info@cerro.nl
  • +31 23 888 06 26

  • Bank: NL86 ABNA 0810 4123 81
  • KvK: 70534306
  • BTW: NL8583.63.306.B01